förståelsens krokiga stig

fredag 17 mars 2017

nämna

Nämnas bör att detta aldrig skulle hända på min arbetsplats!

"Jag vet att ni alla gör ert jobb efter bästa förmåga", sa chefen "men jag vill ändå nämna några."
"Ing-Britt, du har verkligen kämpat för att få till ett gott samarbete mellan dig och din kollegor. Jag har sett hur du målmedvetet arbetet för att göra alla involverade, känna att dom är värdefulla i teamarbetet. Du ska veta att du är mycket viktig i arbetsmiljöarbetet här på..."

Där någonstans hörde jag att att mobilen ringde och insåg att jag låg i min säng och allt bara var en dröm..så klart...


Bildresultat för maktfullkomliga chefer