förståelsens krokiga stig

fredag 11 juli 2014

min kung


du är kung i ditt eget lilla rike
din mamma och pappa,
dina trogna undersåtar
alltid finns de där
hjälper och stöttar
i ditt land bor också
kusiner som alla vill dig väl
där bor fastrar och farbröder
morbror och moster
morfar och farmor
alla är dej trogna
med hjärtan som smälter vid ett leende från dig!