förståelsens krokiga stig

torsdag 23 juni 2016

ängslig

ängsligheten
ett stråk av grå dimma
en slöja snärjd runt min kropp
hindrar mig att leva
hindrar mig att glädjas
låser mina lemmar
begränsar mig i min önskan
att följa musikens rytm
att ge mig hän i min älskades famn

Bildresultat för famntag

3 kommentarer: