förståelsens krokiga stig

måndag 18 februari 2013

gammal kärlek

kan inte glömma
hur gärna jag vill
minns din blick
bakom halvslutna ögonlock
ditt leende
gömt i veckogammal skäggstubb
min kropps lustfyllda längtan
mitt hjärtas taktfasta dunkande
närvaro i varje ögonblick
närvaro i varje sekund
8 kommentarer: