förståelsens krokiga stig

onsdag 26 oktober 2011

kod

jag läser era koder bättre än ni gör själva
ni döljer er bakom falsk självsäkerhet
en veta bäst attityd
som inte stämmer med det liv ni lever

jag ser osäkerheten när ni reser er
i den plötligt vädjande blicken
och
hör det lilla barnet
"se mig, hör mig"

ni vet att jag ser
och det  smärtar er                                         
ni lägger ut dimridåer
försöker frysa ut mig
negligera mig
men jag ser ändå
och är stark i min förvissning

det är för sent...

1 kommentar: