förståelsens krokiga stig

fredag 25 juni 2010

att hitta

Jag tvingades att hittade ett liv, ett liv som var mitt
undan människors dömande blickar
bakom tystnaden och lögnerna
ur synhåll för de avvisande ryggtavlorna

Jag sökte på pubarna
på danspalatsen
i männens närvaro
där den ytliga gemenskapen erbjuds

I tomrummet hittade jag det som var jag
det som kunde skilja gott från ont
ärligt från falskt
känslor från förnuft

Ett embryo av saknad och tomhet
hittade en källa av näring
i naturens lugnade omfamning
i skrivandets frigörande explosion

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar