förståelsens krokiga stig

fredag 1 maj 2015

stad

vacker,
stolt,
hård,
krävande
i en evig kretsgång
förespeglar du utveckling
inte min
jag hör inte hemma här
utanför
vilsen
undrande
ser på dig
inifrån och ut
min är skogen
tjärnen
rådjuret
tystnade
den tusenåriga visheten


                             Bilder från mellersta Halland 2014

2 kommentarer: