förståelsens krokiga stig

lördag 18 oktober 2014

golv

hon låg kvar på golvet
stilla, tillintetgjord
av hårda händer
kinden våt av tårar
kroppen öm av slag
kanske tyckte hon om det...
varför låg hon annars kvar?

2 kommentarer: