förståelsens krokiga stig

måndag 19 november 2012

att offra sig

gjorde allt för dig
ditt välbefinnande
ditt självförverkligande
kvar blev en smutsig matyrkrona

och ett olevt liv

7 kommentarer: