förståelsens krokiga stig

torsdag 21 augusti 2014

ärende

jag har ett ärende till Dig
upp i himlen skulle jag behöva åka
jag vet ju inte....
vad ska jag göra
med huset
med bilen
med Din mamma
Du lämnade inga besked
bara stack Din väg
upp till himlen
nu går alla här nere och sörjer
sörjer den prästen sa var en "glad prick"
jag träffade aldrig Dig
fick bara ta över
Din begravning,
Din mamma
Dina vänners sorg

varför sökte vi inte varann
när Du ännu var i livet?

4 kommentarer: